2-INF-150: Strojové učenie
Zima 2017
Známka


Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky | Moodle | Predchádzajúce semestre


Login UK:
napr. markvicka54
Číslo čipu ISIC:
10 alebo 17 ciferné číslo pod fotkou na ISIC karte (nie to, čo začína S)


Maintained by 2-INF-150 personnel