Programovanie (1) v C/C++
1-INF-127, ZS 2018/19

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans a Kate · SVGdraw · Testovač
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú, viď návod tu: [1]
· Prvý test bude v stredu 17.10. o 18:10 v posluchárni B. Pokrýva učivo prednášok 1-4, resp. cvičení 1 až 3 (cin, cout, premenné, výrazy, podmienky, cykly, funkcie, struct). Prineste si perá a ťahák v rozsahu jedného listu (dvoch strán) A4.
· DÚ1 je zverejnená, odovzdávajte do piatku 26.10. 22:00


Prednášky

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predbežný plán prednášok, môže sa ešte zmeniť podľa okolností

Týždeň 24.-30.9. Úvod, premenné, podmienky
Prednáška 1 · Cvičenia 1 · Netbeans a Kate · Testovač
Týždeň 1.-7.10. Výrazy, cyklus for, ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 2 · Prednáška 3 · Cvičenia 2
Týždeň 8.-14.10. Funkcie, struct, polia, Eratostenovo sito, polynómy, jednoduché triedenia
Prednáška 4 · Prednáška 5 · Cvičenia 3 · Grafická knižnica SVGdraw
Týždeň 15.-21.10. Binárne vyhľadávanie, zložitosť, rekurzia, prehľadávanie s návratom
Týždeň 22.-28.10. Prehľadávanie s návratom, Mergesort, Quicksort, znaky, switch
Týždeň 29.10.-4.11. Sviatky
Týždeň 5.-11.11. Znaky, reťazce, smerníky
Týždeň 12.-18.11. Vektor, matice, práca s konzolou v C
Týždeň 19.-25.11. Súbory, spájaný zoznam
Týždeň 26.11.-2.12. Zásobník, rad, vyfarbovanie, aritmetické výrazy
Týždeň 3.-9.12. Aritmetické výrazy, stromy, binárne vyhľadávacie stromy
Týždeň 10.-16.12. Lexikografické stromy, hešovanie, slovník
Týždeň 17.-23.12. Opakovanie, informácie ku skúške, nepreberané črty C a C++