Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2018/19

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ9 je zverejnená, odovzdávajte do pondelka 29.4. 22:00.
· V prípade záujmu o nepovinný projekt si do 2.5. 22:00 vyberte tému. Do 15.4. môžete aj navrhovať nové témy. Viac informácií na stránke o projektoch.
· V stredu 24.4. bude na cvičeniach bonusová úloha na grafy, ktorá sa bude dať riešiť iba počas cvičení. Najbližšia rozcvička bude v stredu 15.5. (o grafoch).


Prednášky

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predbežný plán prednášok, môže sa ešte zmeniť podľa okolností

Týždeň 24.-30.9. Úvod, premenné, podmienky
Prednáška 1 · Cvičenia 1 · Netbeans a Kate · Testovač
Týždeň 1.-7.10. Výrazy, cyklus for, ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 2 · Prednáška 3 · Cvičenia 2
Týždeň 8.-14.10. Funkcie, struct, polia, Eratostenovo sito, polynómy, jednoduché triedenia
Prednáška 4 · Prednáška 5 · Cvičenia 3 · Grafická knižnica SVGdraw
Týždeň 15.-21.10. Binárne vyhľadávanie, zložitosť, rekurzia, prehľadávanie s návratom
Týždeň 22.-28.10. Prehľadávanie s návratom, Mergesort, Quicksort, znaky, switch
Týždeň 29.10.-4.11. Sviatky
Týždeň 5.-11.11. Znaky, reťazce, smerníky
Týždeň 12.-18.11. Vektor, matice, práca s konzolou v C
Týždeň 19.-25.11. Súbory, spájaný zoznam
Týždeň 26.11.-2.12. Zásobník, rad, vyfarbovanie, aritmetické výrazy
Týždeň 3.-9.12. Aritmetické výrazy, stromy, binárne vyhľadávacie stromy
Týždeň 10.-16.12. Lexikografické stromy, hešovanie, slovník
Týždeň 17.-23.12. Opakovanie, informácie ku skúške, nepreberané črty C a C++