Vybrané partie z dátových štruktúr
2-INF-237, LS 2016/17

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Prezentácia · Ako poznámkovať · Moodle
Termíny skúšky sú v AIS, sylabus na skúšku je zverejnený, viď tiež popis v pravidlách predmetu
Body za aktivitu môžete dostať aj za nepovinnú domácu úlohu (pribudli nové zadania)
Od stredy 10.5. začínajú prezentácie podľa dohodnutého rozvrhu


RMQ a LCA

Z VPDS
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predbežná verzia poznámok, nebojte sa upravovať: pripojiť informácie z prezentácie, pridať viac vysvetľujúceho textu a pod.

Introduction to LCA, RMQ

Lca1.png

 • v is ancestor of u if it is on the path from u to the root
 • lca(u,v): node of greatest depth in the intersection of the set of ancestors of u and the set of ancestors of v
 • note that a node is ancestor of itself and if u is ancestor of v, then lca(u,v)=u


Task: preprocess tree T in O(n), answer lca(u,v) in O(1)

History: Harel and Tarjan 1984, Schieber a Vishkin 1988 (Gusfield book), Bender and Farach-Colton 2000 (this lecture)

LCA via RMQ

 • zname algoritmy a triv. algoritmy na slajde
 • definicia poli V, D, R + ich vytvorenie slajdy
  • V -- visited nodes
  • D -- their depths
  • R -- first occurrence of node in V
 • assume that LCA(u,v) = x (fig.) and that R[u]<=R[v]
  • tree traversal visits x, then subtree with u, then again x, then subtree with v, then again x, and only after that it can get above x
  • D[x] = min D[R[u]..R[v]]
  • this holds even if LCA(u,v)=u (LCA(u,v) cannot be v if R[u]<R[v])
  • if we can quickly find k = arg min_k in {i..j} D[k], the result is V[k]
 • we have trasformed LCA to a new problem

Range minimum query RMQ

 • goal: preprocess array A so that we can any two indices i and j quickly find index of minimum in A[i..j]
 • Alg 1: no preprocessing, O(n) query: find minimum in interval
 • Alg 2: O(n^2) preprocessing, O(1) query: precompute for all (i,j) in a table
 • Alg 3: O(n log n) preprocessing, O(1) query: store minimum only for intervals of length 2^k
  • M[i,k]: index of minimum in A[i..i+2^k-1] for k=1,2,...,floor(log n)
i  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A[i] 0 1 2 1 2 3 2 1 0 1 0 1 0
--------------------------------------------
k=1 0 1 3 3 4 6 7 8 0 10 10 12 -
k=2 0 1 3 3 7 8 8 8 8 10 - - -
k=3 0 8 8 8 8 8 - - - - - - -
  • Preprocessing M[i,k]: if A[M[i,k-1]]<A[M[i+2^{k-1},k-1]] then M[i,k]=M[i,k-1], else M[i,k]=M[i+2^{k-1},k-1]
  • RMQ(i,j):
   • let k=floor(log_2(j-i+1)) (max size of a block inside A[i..j]), floor(log x) can be precomputed for i=1..n
   • if A[M[i,k]]<A[M[j-2^k+1,k]] return M[i,k] else return M[j-2^k+1,k] (figure of overlapping intervals)

+-1RMQ

 • Adjacent elements of array D in LCA differ by exactly 1, i.e. 1 D[i]-D[i+1] in {-1,1}
 • We will show a better RMQ data structure for arrays with this property. This problem is called +-1RMQ
 • Split A into blocks of size m = lg(n)/2
 • Find minimum in each block, these minima store in array A'[0..n'-1] and position of these minima into array M'[0..n'-1] where n' = n/m = 2n/lg n
  • Preprocess array A' using algorithm 3 in O(n'log n') = O(n) time
 • RMQ(i,j) query considers two cases (figure):
  • i and j are in different blocks bi and bj
   • compute RMQ in A'[bi+1..bj-1] in O(1)
   • compute minimum in block bi from i to end of block (see below)
   • compute minimum in block bj from start to j (see below)
   • find minimum of these three numbers
  • i and j are in the same block
   • compute minimum between two indices in the same block
 • remains to show: how to compute +-1RMQ within blocksv ramci blokov
  • representation of a block: the first element + differences between adjacent elements, e.g. 2,3,2,1 -> 2,+1,-1,-1
  • na urcenie polohy minima nepotrebujeme vediet prvy prvok, staci iba m-1 rozdielov +1,-1,-1
  • kazdy blok sa teda da zapisat ako binarne cislo s m-1 bitmi
  • najviac 2^{m-1}<=sqrt(n) roznych typov blokov
  • pre kazdy typ predpocitaj vsetky odpovede (alg. 2) v case O(m^2)
  • spolu teda O(2^{m-1} m^2) = O(sqrt(n)*log(n)^2) = o(n)

+-1RMQ predpracovanie:

 • spocitaj typ kazdeho bloku, uloz do pola O(n)
 • pre kazdy typ spocitaj odpovede o(n) (v priemere sa jeden typ opakuje cca sqrt(n) krat, takze usetrime)
 • spocitaj pole A' O(n)
 • predspracuj pole A' O(n)

spolu O(n)

RMQ(i,j):

 • 2x minimum v bloku O(1)
 • 1x minimum v A' O(1)

spolu O(1)

LCA predspracovanie:

 • prehladanie stromu a vytvorenie poli O(n)
 • +-1 RMQ predspracovanie O(n)

LCA(u,v) 2 pristupy do pola R, +-1RMQ na poli D, pristup do pola V O(1)

RMQ via LCA

Lca2.png

 • vieme teda dobre riesit +-1RMQ a pomocou neho aj LCA
 • vseobecne RMQ vieme riesit pomocou LCA
 • z pola A vytvorime karteziansky strom:
  • v koreni ma polohu i najmensieho cisla
  • v lavom podstrome rekurzive definovany strom pre cast pola a[0..i-1]
  • v pravom podstrome rekurzivne definovany strom pre cast pola a[i+1..n]
 • RMQ(i,j) = LCA(i,j)
  • vezmime si uplne minimum v poli na poz. k: pre ktore dvojice bude vyslekodm RMQ(i,j)?
  • pre tie, kde i<=k, j>=k, pre tieto je k aj LCA
  • ostatne dvojice su bude uplne nalavo od k alebo uplne napravo, tam je strom definovany rekurzivne a teda tiez funguje
 • strom sa da vytvorit v O(n):
  • ak uz mame strom pre a[0..i-1] a pridavame a[i], a[i] bude niekde na najpravejsej ceste
  • ideme zo spodu po tejto ceste a najdeme prvy vrchol j, pre ktory a[j]<a[i]
  • i dame ako prave dieta j, stare prave dieta j dame ako lave dieta i
  • kazdy vrchol raz pridame do cesty a raz uberieme (vsetky vrcholy, ktore sme presli pri hladani j uz nie su na pravej ceste), teda celkovo O(n)
  • potential function: number of vertices on the rightmost path

Segment trees

 • root correspods to interval [0,n)
 • leafs correspond to intervals of length 1, [i,i+1)
 • if node corresponds to [i,j)
  • left child corresponds to [i,k), right child to [k,j) where k = floor((i+j)/2)
 • overall the number of nodes roughly 2n, height ceiling(lg n)
 • each interval contains the result for its range (minimum, sum,...)

Decompose query interval [x,y) to a set of disjoint tree intervals (canonical decomposition):

 • let current node has interval [i,j) and its left child interval [i,k)
  • invariant: [i,j) overlaps with [x,y)
 • if [i,j) is a subset of [x,y), include [i,j) in the decomposition and stop
 • if [i,k) overlaps with [x,y), recurse on left child
 • if [k,j) overlaps with [x,y), recurse on right child

Tree of recursive calls:

 • sometimes recursion on only one child, sometimes both (split)
 • first follow a single path from the root, each time moving to the left or right child
 • last node before first split: smallest interval in the tree which contains whole [x,y), lca of leaves [x,x+1), [y,y+1)
 • first split to both left and right: spliting point k inside [x,y)
 • after that in the left branch [x,y) always covers right endpoint, therefore even if we split, right recursive calls will terminate in the next step with case 1
 • similarly in the right branch [x,y) covers left endpoint, therefore left calls will terminate
 • together at most 2 traversals from root to leaf plus a short call in each step, which means at most 4 ceil(lg n) vertices visited

Segment trees can also support dynamic case where we add operation set(i,x) which sets A[i] = x

 • this would require large changes in prefix sum or O(n log n) RMQ data structures
 • but here only O(log n) vertices on the path from the changed leaf to the root are affected

Print small

 • mame pole cisel A, predspracovane pre RMQ
 • chceme vypisat vsetky indexy k in {i..j} take ze A[i]<=x
void small(i,j,x) {
 if(j<i) return;
 k = rmq(i,j);
 if(a[k]<=x) { 
  print k;
  small(i,k-1);
  small(k+1,j);
 }
}
 • analyzujte cas vypoctu vzhladom na p, kde p je pocet vypisanych indexov