Vybrané partie z dátových štruktúr
2-INF-237, LS 2016/17

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Prezentácia · Ako poznámkovať · Moodle
Termíny skúšky sú v AIS, sylabus na skúšku je zverejnený, viď tiež popis v pravidlách predmetu
Body za aktivitu môžete dostať aj za nepovinnú domácu úlohu (pribudli nové zadania)
Od stredy 10.5. začínajú prezentácie podľa dohodnutého rozvrhu


Vyhľadávanie kľúčových slov

Z VPDS
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predbežná verzia poznámok, nebojte sa upravovať: pripojiť informácie z prezentácie, pridať viac vysvetľujúceho textu a pod.

Keyword search, inverted index, tries, set intersection

 • uvod: slides

Full-text keyword search (Plnotextove vyhladavanie klucovych slov)

 • definicia problemu: slides
 • zacat diskusiu o tom, co treba indexovat
 • Inverted index: for each word list the documents in which it appears.
Ema: 0,2
Emu: 1
ma: 0,1,2
Mama: 1,2
mamu: 0
sa: 2
 • What data structures do we need:
  • Map from words to lists (e.g. sorted array, binary search tree, hash)
  • List of documents for each word (array or linked list)

Trie-bintree.png

 • Budeme navrhovat riesenia a analyzovat zlozitost:
  • cas predspracovania, cas na jeden dotaz
  • Parametre: n pocet roznych slov, N celkovy pocet vyskytov (sucet dlzok zoznamov), m - max. dlzka slova, p - pocet najdenych vyskytov v danom dotaze, sigma - velkost abecedy
Štruktúra query preprocessing
Utriedené pole O(m\log n+p) O(mN\log N)
Vyhľ. strom O(m\log n+p) O(mN\log n)
Hašovanie - najh. prípad O(mn+p) O(mNn)
Hašovanie - priem. prípad O(m+p) O(mN)
Lex. strom O(m\log \sigma +p) O(mN\log \sigma ) (neskor)

Tries (lexikograficke stromy)

 • A different structure for storing a collection of words
 • Edges from each node labeled with characters of the alphabet (0 to |Sigma| edges)
 • Each node represents a string obtained by concatenation of characters on the edges
  • If this string is in the collection, the node stores pointer to the list of occurrences (or other data)
 • Small alphabet 0..sigma-1: in each node array of pointers child of length sigma-1, list of occurrences (possibly empty)


Trie1.png Trie2.png

 • Search for a word w of length m in the trie:
node = root;
for(i=0; i<m; i++) {
  node = node->child[w[i]];
  if(! node) return empty_list;
}
return node->list;

Time: O(m)

 • Adding an occurrence of word w in document d to the trie:
node = root;
for(i=0; i<m; i++) {
  if(! node->child[w[i]]) {
   node->child[w[i]] = new node;
  }
  node = node->child[w[i]];
}
node->list.add(d)

Time: O(m) (assuming list addition in O(1))

Deletion of a word: what needs to be done (when do we delete a vertex), possibly a problem with deletion from list of occurrences

Summary and implementations

 • several words, total length D, alphabet size sigma, query size m, number of words n
 • full array: memory O(D sigma), search O(m), insert all words O(D sigma)
 • sorted array of variable size memory O(D), search O(m log sigma), add one word O(m log sigma + sigma), all words O(D log sigma + n sigma)
 • binary tree with letters as keywords: as before, but add only O(m log sigma)
 • hashing of alphabet: on average get rid of log sigma but many practical issues (resizing...)

Multiple keywords

 • Given several keywords, find documents that contain all of them (intersection, AND)
 • Let us consider 2 keywords, one with m documents, other with n, m<n
 • Assume that for each keyword we have a sorted array of occurrences (sorted e.g. by document ID, pagerank,...)
 • Solution 1: Similar to merge in mergesort O(m+n) = O(n):
i=0; j=0;
while(i<m && j<n) {
 if(a[i]==b[j]) { print a[i]; i++; j++; }
 else if(a[i]<b[j]) { i++; } 
 else { j++; }
}

What if m<<n?

 • do m times binary search
for(i=0; i<m; i++) {
  k = binary_search(b, a[i])
  if(a[i]==b[k]) print k;
}
 • Rewrite a little bit to get an algorithm that generalizes the two (and possibly works faster)
j = 0; // current position in b
for(i=0; i<m; i++) {
  find smallest k>=j s.t. b[k]>=a[i]; (*)
  if(k==n) { break; }
  j=k;
  if(a[i]==b[j]) {
   print a[i]; 
   j++;
  }
}

How to do (*):

 • linear search k=j; while(k<n && b[k]<a[i]) { k++; } the same algorithm as before
 • binary search in b[j..n] O(m\log n), faster for very small m
 • doubling search/galloping search Bentley, Yao 1976 (general idea), Demaine, Lopez-Ortiz, Munro 2000 (application to intersection, more complex alg.), see also Baeza-Yates, Salinger (nice overview):
step = 1; k = j; k'=k;
while(k<n && b[k]<a[i]) {
  k'=k; k=j+step; step*=2; 
}
binary search in b[k'..min(n,k)];
 • If k=j+x, doubling search needs O(log x) steps
 • Overall running time of the algorithm: doubling search at most m times, each time eliminates some number of elements x_i, time log(x1)+log(x2)+...log(xm) where x1+x2+...+xm<=n For what value of x_i is the sum is maximized? Happens for equally sized xi's, each n/m elements, O(m\log(n/m)) time. For constant m logarithmic, for large m linear. Also better than simple merge if different clusters of similar values in each array.
 • If more than 2 keywords, iterate (possibly starting with smallest lists - why better?), or extend the algorithm