Peter Herman. Grafické prostredie na editovanie RNA motívov. Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, 2010. Supervised by Broňa Brejová.

Download preprint: 10hermanth.pdf, 503Kb

Download from publisher: https://stella.uniba.sk/zkp-storage/dzb/dostupne/FM/2010/2010-FM-HwmIEn/2010-FM-HwmIEn.pdf

Related web page: http://compbio.fmph.uniba.sk/rnarobo/

Bibliography entry: BibTeX

Abstract:

Vyhľadávanie RNA génov pomocou štrukturálnych motívov sa stalo za
posledné roky v bioinformatike bežným problémom a vzniklo
niekoľko programov na jeho riešenie. Štrukturálne motívy sa
podobajú na regulárne výrazy, ktoré navyše môžu špecifikovať
pozície reťazca na ktorých musia byť navzájom komplementárne
znaky. V tejto bakalárksej práci podávame prehľad problematiky
hľadania RNA štrukturálnych motívov a prezentujeme nové grafické
prostredie, v ktorom možno tieto štrukturálne motívy editovať a
exportovať do formátu používaného programom RNABob.