Uplatnenie bioinformatikov na Slovensku (a v zahraničí)

Rozmýšľate nad štúdiom bioinformatiky, ale neviete, ako sa v tomto odbore uplatníte? Na túto stránku budeme postupne pridávať informácie o možnostiach uplatnenia bioinformatikov na Slovensku, prípadne aj v iných krajinách. Nájdete to informácie o organizáciách, ktoré ponúkajú pracovné miesta, brigády alebo témy bakalárskych, diplomových či dizertačných prác v oblasti bioinformatiky.

Laboratórium genomiky a bioinformatiky, Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Zaoberáme sa kvalitatívnou a kvantitatívnou genomikou a súvisiacimi bioinformatickými metódami. Skúmame široké spektrum organizmov, od najmenších RNA vírusov (Hanta vírusy) až po identifikáciu variant v ľudskom genóme. Primárnou časťou práce je analýza dát zo sekvenátorov druhej generacie (NGS), predovšetkým na platforme Illumina. Najčastejšie vykonávanou analýzou je celogenómové resekvenovanie ľudského genómu s nízkym pokrytím, v rámci prenatálnej diagnostiky prítomných chromozomálnych aberácií. Veľkú skupinu tvoria analýzy spojené s identifikáciou molekulárnej príčiny mendelistických ochorení s veľkou alelovou a lokusovou heterogenitou, predovšetkým prípady, ktoré sa nepodarilo objasniť štandardnými genetickými metódami. Pracujeme na vývoji vlastného nástroja pre identifikáciu a prioritizáciu genomických variantov v ľudskom genóme.

Hľadáme nadaných programátorov, bioinformatikov a bioštatistikov pre posilnenie nášho tímu a pre pokrytie nových výskumnych tém (hľadanie somatických mutácií rôznych typov nádorových ochorení, vylepšenie modelov pre prenatálnu diagnostiku, nástroj pre klinické rozhodovanie na základe genomických dát, všeobecné zavádzanie genomiky do klinickej praxe).

Kontakt: RNDr. Tomáš Szemes, PhD. [web]

Vyhľadávanie bioinformatických pozícií v zahraničí

  • Inzeráty na stránke International Society for Computational Biology