People


Broňa Brejová
associate professor
(computer science)
sequence analysis, gene finding, evolution

Tomáš Vinař
associate professor
(applied informatics)
bioinformatics, algorithms, evolution

Mária Lucká
full professor
(applied informatics)
parallel computing, optimization, bioinformatics

Vlado Boža
assistant professor
(applied informatics)
machine learning, bioinformatics

Peter Perešíni
independent researcher
(applied informatics)
machine learning, bioinformatics

Andrej Baláž
 
PhD studentanalysis of phage genomes

Askar Gafurov
 
PhD studentk-mer based analysis

Adrián Goga
 
PhD studentdata structures, nanopore data úrocessing

Tomáš Jarábek
 
PhD studentflow cytometry data processing

Lukáš Kiss
 
PhD studentproteome and transcriptome analysis

Alessia Petescia
 
PhD studentpangenome analysis

Jozef Sitarčík
 
PhD studentnanopore data processing

Matej Fedor
 
master studentnanopore data processing

Filip Kerák
 
master studentnaural networks

Dávid Simeunovič
 
master studentsequence segmentation

Dominika Szabová
 
master studentgene clusters

[2009] [2012] [2014]

Alumni


Dominika Mihálová
 
master student 2021Software for isometric gene tree reconciliation

Samuel Molčan
 
master student 2021Modely na monitorovanie chronického ochorenia

Veronika Tordová
 
bachelor student 2021Databáza variantov v genóme viniča

Tomáš Janeta
 
bachelor student 2021Identifikácia sekvenčných variantov v kontexte neistoty

Eduard Batmendijn
 
master student 2020Detection of Tandem Repeats in Nanopore Data

Adrián Goga
 
master student 2020Identification of barcodes in nanopore sequencing data

Matúš Zeleňák
 
master student 2020Hybrid Genome Assembly

Roman Beňo
 
bachelor student 2020Alignment of Nanopore Reads to Graphs

Angelika Fedáková
 
bachelor student 2020Využitie reťazcových grafov pri hľadaní chýb v genómoch

Andrej Korman
 
bachelor student 2020Data Structures for Selective Sequencing

Radoslav Chládek
 
master student 2019Algorithms for isometric gene tree reconciliation

Peter Koza
 
master student 2019Infraštruktúra pre bioinformatické webové služby

Mário Lipovský
 
master student 2019Solving the Maximum Clique Problem Using Neural Networks

Dominika Békesová
 
bachelor student 2019Výpočtová analýza genómu kvasinky Magnusiomyces clavatus

Jaroslava Kokavcová
 
bachelor student 2019Vizualizácia chromozomálnych zmien počas evolúcie

Samuel Molčan
 
bachelor student 2019Identifikácia a analýza repetitívnych sekvencií v nanopórových dátach

Dominika Szabová
 
bachelor student 2019Assembly and Analysis of Complex Gene Clusters

Kristína Váryová
 
bachelor student 2019Gene expression analysis in the yeast Candida parapsilosis growing on different substrates

Jaroslav Budiš
 
doctoral student 2018Novel Computational Approaches in DNA-Based Clinical Diagnostics

Askar Gafurov
 
master student 2018Probabilistic Models for Genome Assembly with Chromatin Interaction Frequencies

Matej Krajčovič
 
master student 2018Rekonštrukcia evolučných histórií s duplikáciami pomocou simulovaného žíhania

Werner Krampl
 
master student 2018Prediction of Properties of Polymorphic Genomes from Sequencing Data

Rastislav Rabatin
 
master student 2018Detecting Modified Bases in MinION Data

Dávid Barbora
 
bachelor student 2018Multiple Alignment and Visualization of Nanopore Sequencing Signals

Eduard Batmendijn
 
bachelor student 2018Identifikácia variantov v dátach nanopórového sekvenovania

Dominik Bujna
 
bachelor student 2018Computational analysis of the genome of fungus Jaminaea angkorensis

Vladimír Boža
 
doctoral student 2017Algorithms for high-throughput sequencing data

Marcel Schichman
 
master student 2017Oprava chýb v dlhých čítaniach bez použitia zarovnávania

Jakub Havelka
 
bachelor student 2017Alignment of Nanopore Sequencing Squiggles

Radoslav Chládek
 
bachelor student 2017Vizualizácia evolučných histórií genómov s viacerými chromozómami

Mário Lipovský
 
bachelor student 2017Approximate Abundance Histograms and Their Use for Genome Size Estimation

Matúš Zeleňák
 
bachelor student 2017Sampling from MinION Reads

Ján Hozza
 
master student 2016Rekonštrukcia histórií génových zhlukov

Jaroslav Petrucha
 
bachelor student 2016Efektívna reprezentácia množiny krátkych reťazcov

Dávid Simeunovič
 
bachelor student 2016Vizualizácia evolučných histórií

Rastislav Rabatin
 
bachelor student 2016Alignment of Nanopore Sequencing Reads

Peter Koza
 
bachelor student 2016Grafické prostredie na zobrazovanie a editovanie RNA motívov

Peter Kuljovský
 
bachelor student 2016Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii

Michal Nánási
 
doctoral student 2015Decoding of Hidden Markov Models with Applications to Sequence Alignment

Marcel Schichman
 
bachelor student 2015Zarovnávanie sekvenovacích dát s vysokým počtom chýb

Michal Sabo
 
master student 2015Algorithms for Gene Tree Reconciliation

Jakub Jursa
 
master student 2015Dátové štruktúry pre uchovávanie sekvenovacích dát

Martina Višňovská
 
doctoral student 2014Alignments on Sequences with Internal Structure

Lukáš Bača
 
master student 2014Trénovanie parametrov pre hľadanie génov s využitím externej informácie

Soňa Gibaštíková
 
master student 2014Finding Conserved Gene Clusters in Duplicated Genomes

Albert Herencsár
 
master student 2014An improved algorithm for ancestral gene order reconstruction

Michal Hozza
 
master student 2014Zarovnávanie sekvencií s použitím metód klasifikácie

Andrej Ridzik
 
master student 2014Algoritmy na rozpoznávanie neuropeptidov

Veronika Ženišová
 
master student 2014Algoritmy na rekonštrukciu genómov pomocou preusporiadania

Michal Anderle
 
bachelor student 2014Časovanie udalostí pri inferencii duplikačných histórií

Ján Hozza
 
bachelor student 2014Rekonštrukcia duplikačných histórií pomocou pravdepodobnostného modelu

Petra Kubincová
 
bachelor student 2014Mapping between Genomes

Martin Macko
 
doctoral student 2012Algoritmus pre hľadanie vzdialených funkčných ortológov a jeho aplikácia na OB-fold doménu

Pavol Kmeč
 
master student 2013Vykresľovanie RNA motívov

Martin Višňovec
 
master student 2013Systém na hľadanie ortológov v príbuzných genómoch

Martin Bobák
 
master student 2013Identifikácia variantov génov z dát sekvenovania novej generácie

Kubo Kováč
 
doctoral student 2013Algorithms for Genome Rearrangements

Peter Kováč
 
master student 2012
Continued at MicroStep-MIS
Bioinformatics of Sequences with Repetitive Motifs

Ladislav Rampášek
 
master student 2012
Continued as doctoral student University of Toronto
Computational Complexity and Practical Implementation of RNA Motif Search

Jakub Kováč
 
bachelor student 2012
Continued as master student at Comenius University
Kompresia genómu za pomoci skrytých Markovovských modelov

Michal Petrucha
 
bachelor student 2012
Continued as master student at Comenius University
Data Structures for Whole-Genome Alignments

Martin Králik
 
master student 2011
Continued at Facebook
Pravdepodobnostné modely pre alternatívny zostrih génov

Martin Kravec
 
master student 2011
Continued as doctoral student in our group
MCMC algoritmus na rekonštrukciu duplikačných histórií

Marcel Kucharík
 
master student 2011
Continued as doctoral student Universität Wien
A New Algorithm for Using External Information in Gene Finding

Jaroslav Budiš
 
master student 2011
Continued as doctoral student in our group
Discovering motifs in mitochondrial DNA

Milan Mikula
 
bachelor student 2011
Continued as master student at Comenius University
Anotácia zhlukov génov

Andrej Ridzik
 
bachelor student 2011
Continued as master student in our group
Použitie komparatívnej informácie pri hľadaní génov

Michal Burger
 
master student 2010
Continued at Facebook
Atomization of DNA Sequences with Complex Evolutionary History

Peter Herman
 
bachelor student 2010
Continued as master student at Comenius University
Grafické prostredie na editovanie RNA motívov

Peter Kováč
 
bachelor student 2010
Continued as master student in the group
Implementácia externých zdrojov dát v hľadaní génov

Juraj Mešťánek
 
master student 2010
Continued in Adinis.sk
Software for Annotation of Protein Coding Genes in Yeast Mitochondrial Genomes

Michal Nánási
 
master student 2010
Continued as doctoral student in our group
Biological sequence annotation with hidden Markov models

Ladislav Rampášek
 
bachelor student 2010
Continued as master student in the group
RNA motif search in genomic sequences

Jakub Kováč
 
master student 2009
Continued as a doctoral student in our group
Gene Finding Using RT-PCR Tests

Rastislav Šrámek
 
master student 2007
Continued as doctoral student ETH Zürich
The On-line Viterbi Algorithm