Martin Králik. Pravdepodobnostné modely pre alternatívny zostrih génov. Master thesis, Comenius University in Bratislava, 2011. Supervised by Tomáš Vinař.

Download preprint: 11kralikth.pdf, 957Kb

Download from publisher: not available

Related web page: not available

Bibliography entry: BibTeX

Abstract:

V tejto práci sa venujeme štúdiu pravdepodobnostných modelov
alternatívneho zostrihu DNA. Našim cieľom bolo jednak vytvoriť
pravdepodobnostné modely popisujúce vlastnosti
alternatívneho zostrihu ako náhodných grafov, ako aj navrhnúť
metódy, ktorými je možné takéto modely spätne využiť na predikciu
alternatívneho zostrihu. V budúcnosti môže naša práca viesť
k praktickým metódam na predikciu alternatívneho zostrihu
v DNA sekvencii, ako aj k lepšiemu pochopeniu fungovania
alternatívneho zostrihu v živých organizmoch.