Andrej Ridzik. Algoritmy na rozpoznávanie neuropeptidov. Master thesis, Comenius University in Bratislava, 2014. Supervised by Broňa Brejová.

Download preprint: 14ridzikth.pdf, 815Kb

Download from publisher: not available

Related web page: not available

Bibliography entry: BibTeX

Abstract:

Základnou jednotku genetickej informácie sú gény, ktoré určujú,
aké proteíny si dokáže daný organizmus vytvárať. Tieto proteíny
však nie vždy musia byť finálnym produktom, ale sa po vytvorení
podrobujú rôznym biologickým procesom, ktorými vzniká žiadaný
produkt. Jedným z príkladov takýchto produktov sú aj
neuropeptidy, ktoré majú viaceré veľmi dôležité funkcie, ako
napríklad vzájomnú komunikáciu neurónov. Existuje už niekoľko
algoritmov na rozpoznávanie neuropeptidov, ktorých úlohou je
identifikovať, aké neuropeptidy si skúmaný organizmus dokáže
vytvárať. Tieto metódy sa však zaoberajú riešením len čiastkových
problémov, a preto sme navrhli systém založený na metódach
strojového učenia, ktorým je možné rozpoznať produkované
neuropeptidy priamo z genetickej informácie organizmu, resp. z
proteínov, ktoré sú v nej zakódované.