Ján Hozza. Rekonštrukcia duplikačných histórií pomocou pravdepodobnostného modelu. Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, 2014. Supervised by Tomáš Vinař.

Download preprint: 14hozzajth.pdf, 499Kb

Download from publisher: not available

Related web page: not available

Bibliography entry: BibTeX

Abstract:

V bioinformatike sa často zaoberáme evolúciou DNA sekvencie
jedného organizmu. Pre danú sekvenciu nás môže zaujímať
duplikačná história, čo je postupnosť dlhých zmien v sekvencii. V
práci sa zaoberáme problémom ako zrekonštruovať duplikačnú
históriu, ak poznáme len súčasnú podobu DNA
sekvencie. Implementujeme algoritmus riešiaci tento problém
pomocou pravdepodobnostného modelu a šiestich skórovacích
metód. Hlavným prínosom našej práce je samotná implementácia a
tiež podrobné preskúmanie a porovnanie vplyvu skórovacích metód
na výsledky algoritmu.