1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2018/19

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Za 3 bonusové body prosím zapíšte do utorka 16.10. vášho školiteľa a predbežnú tému do Moodlu


DÚ1

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Spolu 10% známky, odovzdať do pondelka 3.12. 22:00 prostredníctvom systému Moodle.

Cieľom tejto domácej úlohy je vyskúšať si prácu s LaTeXom a BibTeXom a zhromaždiť niekoľko zdrojov do budúceho zoznamu literatúry vo vašej práci.

 • Domácu úlohu píšte v LaTeXu, pričom modifikujte obsah priloženého vzorového dokumentu (pozor, nejde o kostru bakalárskej práce, ale o kostru tejto domácej úlohy). Formu dokumentu nechajte zachovanú.
 • V prvej časti dokumentu uveďte vaše meno, meno školiteľa, jeho pracovisko (katedra, prípadne názov firmy), názov práce a stručný popis cieľov práce (zo zadania alebo vlastnými slovami). Z popisu by malo byť jasné, či ide o prácu implementačnú, prehľadovú, teoretickú atď.
 • Zostavte zoznam aspoň piatich kľúčových položiek, ktoré plánujete použiť v zozname literatúry. Môže ísť o vedecké alebo odborné články, záverečné práce, knihy, prípadne webstránky, softvér a pod.
  • Aspoň jedna položka by mala byť buď vedecký článok, odborná kniha alebo vysokoškolská učebnica.
 • Pre každú položku si vytvorte alebo nájdite záznam v BibTeXu.
  • Dbajte na to, aby ste k jednotlivým položkám uviedli dostatok obvyklých identifikačných údajov a konzistentne ich sformátovali.
 • V hlavnom texte domácej úlohy vymenujte položky zo zoznamu literatúry a ku každej stručne jednou-dvoma vetami popíšte, prečo je relevantná k vašej téme.
 • Použite LaTeX a BibTeX na vytvorenie pdf súboru. Ak nemáte tento softvér nainštalovaný na vlastnom počítači, môžete použiť počítačové učebne, prípadne ssh prístup na server davinci.fmph.uniba.sk
  • Ak vo vašej inštalácii TeXu chýba fullpage.sty, nájdete ho tu, alebo ho jednoducho vynechajte zo súboru main.tex
 • Odovzdávajte súbory main.tex, literatura.bib a main.pdf (celú úlohu napíšte do jedného .tex súboru a jedného .bib súboru)
 • K tejto domácej úlohe sa vám môžu hodiť informácie na stránkach LaTeX a Práca s literatúrou.
 • Vhodnú literatúru k práci vám v ideálnom prípade odporučí aj školiteľ. Toto však je domáca úloha pre vás a nie pre školiteľa, takže ak vám odporučí menší počet zdrojov, je vašou úlohou si nájsť ďalšie, prípadne si rozmyslieť, ako jednotlivé zdroje s vašou prácou súvisia.