Martin Višňovec. Systém na hľadanie ortológov v príbuzných genómoch . Master thesis, Comenius University in Bratislava, 2013. Supervised by Tomáš Vinař.

Download preprint: 13visnovecth.pdf, 960Kb

Download from publisher: not available

Related web page: not available

Bibliography entry: BibTeX

Abstract:

V súčasnosti prebieha sekvenovanie genómov mnohých organizmov. Pre jednotlivé gény v novo-osekvenovanom genóme často chceme nájsť ich ekvivalenty v iných, už známych, genómoch. Na začiatku vysvetlíme štruktúru génu a iné biologické aspekty dôležité pre pochopenie fungovania systému. V ďalších častiach práca popisuje samotný program a porovnáva získané výsledky s iným prístupom.