Peter Kuljovský. Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii. Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, 2016. Supervised by Vlado Boža.

Download preprint: not available

Download from publisher: http://alis.uniba.sk/storage/dzb/dostupne/FM/2016/2016-FM-71678/

Related web page: not available

Bibliography entry: BibTeX

Abstract: not available