Peter Koza. Grafické prostredie na zobrazovanie a editovanie RNA motívov. Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, 2016. Supervised by Broňa Brejová.

Download preprint: not available

Download from publisher: http://alis.uniba.sk/storage/dzb/dostupne/FM/2016/2016-FM-72651/

Related web page: not available

Bibliography entry: BibTeX

Abstract:

Medzi aktuálne témy v bioinformatike patrí vyhľadávanie oblastí DNA, ktoré 
kódujú molekuly RNA s určitou funkciou. Jednou z možností je použitie RNA motívov. Pre tento problém už bolo vyvinutých mnoho programov. RNA motívy
sú vyjadrené pomocou textových súborov, ktoré sú vstupom do týchto programov. Cieľom práce je vytvoriť grafický editor, ktorý by pomáhal 
vedcom vytvárať RNA motívy za pomoci grafickej vizualizácie. Výstupom nášho 
programu je textový deskriptor, ktorý je vstupom do spomínaných programov 
na hľadanie RNA motívov v sekvenciách DNA.