Marcel Schichman. Oprava chýb v dlhých čítaniach bez použitia zarovnávania. Master thesis, Comenius University in Bratislava, 2017. Supervised by Vladimír Boža, Tomáš Vinař.

Download preprint: not available

Download from publisher: http://alis.uniba.sk/storage/ddp/dostupne/FM/2017/2017-FM-76485/

Related web page: not available

Bibliography entry: BibTeX

Abstract:

Táto práca sa venuje návrhu a implementácii algoritmu na korekciu čítaní
DNA zo sekvenačných zariadení 3. generácie bez využitia zarovnávania sekvencií. 

Funguje na princípe skladania krátkych úsekov čítaní, ktoré považuje
za správne. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov sme naimplementovali a
otestovali viacero heuristických metód.